IloNovin arvot

IloNovi ei ole vain virtuaalitalo; se on elävä ekosysteemi, joka kutsuu tutkimusmatkalle kulttuurin, taiteen ja yhteisöllisyyden monimuotoisiin maisemiin. IloNovin arvot – ilo, moninaisuus, uteliaisuus ja yhteisöllisyys – luovat perustan kaikelle mitä teemme.

Ilo

IloNovin ydin hehkuu ilon ja leikin voimaa. Tunnettu vanha sanonta “Leikki on lapsen työtä” pätee IloNovissa myös aikuisiin: leikki on universaali, luontainen tapa luoda yhteyksiä, ilmaista itseämme ja ruokkia luovuutta. Ilo heijastuu kaikessa, mitä teemme. IloNovi on ympäristö, jossa jokainen voi jakaa ja kokea iloa ja elämyksiä, jotka rikastuttavat päivittäistä elämää.

Moninaisuus 

IloNovin sisällöt ovat monipuolisia ja moniäänisiä. Ne heijastavat erilaisia kulttuureita, identiteettejä ja näkökulmia. Haluamme luoda kannustavan ympäristön, jossa yksilö voi kokea olevansa arvostettu, hyväksytty ja vapaa ilmaisemaan itseään toista kunnioittaen. Tavoitteena on mahdollistaa yhdenvertaisuus ja monipuolisen sisällön saavutettavuus mahdollisimman monelle käyttäjälle.

Uteliaisuus

Uteliaisuus avaa ovia uusiin oivalluksiin ja mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja kasvun. IloNovi rohkaisee tutkimaan maailmaa ja lähestymään asioita avoimin mielin ja uteliaasti. IloNovi on myös avoin uusille teknologioille ja ratkaisuille, joiden avulla voidaan entistä paremmin edistää kulttuurihyvinvointia.

Yhteisöllisyys

IloNovi edistää ymmärrystä ja kulttuurien välistä dialogia kaikille avoimella tilalla. IloNovi tarjoaa paikan verkostoitumiseen ja uusien yhteisöjen syntymiseen.