IloNovin missio ja visio

Missio

IloNovi edistää taide- ja  kulttuurikokemusten yhdenvertaista saatavuutta ja kulttuurihyvinvointia digitaalisten ratkaisujen avulla. Tehtävämme on tarjota iloa ja yhteisöllisyyttä jokaisen ainutkertaisuutta ja yksilöllisyyttä arvostaen.

IloNovin virtuaalialusta ja digitaitojen kehittämisen tuki mahdollistavat taide- ja kulttuurialan toimijoille moninaisten ja inspiroivien kulttuuripalveluiden ja -kokemusten tarjoamisen entistä laajemmalle yleisölle, ja pysyvän ja merkityksellisen suhteen rakentamisen heidän kanssaan.

IloNovi yhdistää taiteen, teknologian ja hyvinvoinnin innovatiiviseksi kokonaisuudeksi, joka kutsuu osallistumaan, kokeilemaan ja nauttimaan taiteesta ja kulttuurista uudella, yhteisöllisellä tavalla IloNovin virtuaaliympäristössä.

Visio

IloNovin visiona on viitoittaa tietä kulttuurihyvinvoinnille digitaalisessa maailmassa, jonka evoluutio kiihtyy jatkuvasti uusien teknologioiden, kehittyvän tiedonvälityksen ja kasvavan käyttäjäkunnan myötä.

IloNovi on alusta, jossa kehittynyt teknologia kohtaa luovuuden ja mahdollistaa uudenlaisten vuorovaikutteisten taide- ja kulttuurielämysten saavutettavuuden globaalisti.

Jokaisella yksilöllä tulee olla mahdollisuus kokea kulttuurin rikkaus ja moninaisuus, osallistua aktiivisesti ja luoda yhteisöllistä arvoa digitaalisen vuorovaikutuksen kautta.

Mittaamme menestystämme saavutettavuuden, käyttäjäkokemuksen ja yhteisöllisen vaikutuksen kautta ja sitoudumme luomaan kestävän kulttuuriekosysteemin tulevaisuuden sukupolville.