Tarinamme

Kuvittele maailma, jossa jokainen pääsee osalliseksi taiteesta ja kulttuurista tilanteestaan riippumatta. IloNovi on vastaus tähän haasteeseen: virtuaalinen talo, joka tuo taiteen ja kulttuurin kaikkien ulottuville.

Mistä kaikki alkoi

Kaikki eivät pääse hyötymään taiteesta ja kulttuurista – pakko löytää ratkaisu

Kolme vuotta sitten Jaana Merenmies oli suunnittelemassa kulttuuri- ja hyvinvointisisältöjä Lapinlahden lähteen ja Annalan huvilan tyhjiin tiloihin, kun hänelle heräsi ajatus. Miksi näissä paikoissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä ei voisi levittää laajemmalle, jotta useammat ihmiset, ei vain fyysiesti paikalle päässeet, hyötyisivät näistä sisällöistä? Miten digitaalisuutta voitaisiin hyödyntää? Miten sisältöjä voitaisiin jakaa eri tilojen kesken?

Pandemian myötä nämä pohdinnat saivat uutta merkitystä ja konkretisoituivat. Jaanan visioon yhtyivät Laura Klein Lilinkotisäätiöstä, Mervi Leivo Myrskyryhmästä, Roosa Lindholm Open Cinema Finlandista ja Marja Jähi-Salo Amusa Suomesta.

Haasteena taiteen ja kulttuurin saavutettavuus

Vaikka taide ja kulttuuri edistävät terveyttä ja hyvinvointia, valitettavasti nämä hyödyt eivät ole kaikkien saavutettavissa. Kulttuurin ja taiteen saavutettavuutta rajoittavat useat tekijät: taloudelliset rajoitteet, pitkät etäisyydet palveluihin, vaikeudet liikkua kodin ulkopuolella, suurten ihmisjoukkojen pelko tai vaikeudet löytää tietoa tapahtumista ja kulttuuripalveluista. Kun ihminen ei pääse osalliseksi kulttuuriin tai nauttimaan taiteesta, hänen kulttuurihyvinvointinsa jää heikoksi. Tähän oli löydettävä ratkaisu!

Taiteilijoiden ja kulttuurialan haasteet

Samaan aikaan monilla taiteilijoilla ja kulttuurialan toimijoilla oli puutetta resursseista, esimerkiksi palveluiden markkinoinnissa tai teostensa esilletuomisessa laajemmalle yleisölle. Kulttuurihyvinvointia edistävät palvelut jäivät piiloon potentiaaliselta yleisöltään. Tähänkin oli löydettävä ratkaisuja!

IloNovin kehitys

Selvityksestä rakentamiseen

Ideoimme etäyhteyksin hankkeen, jonka tarkoituksena oli kartoittaa tarvetta digitaaliselle hyvinvoinnin talolle niin sisällöistä hyötyvien kuin sisällön tuottajienkin näkökulmasta. Esittelimme ideaa Kalliolan Setlementti ry:lle, joka ymmärsi idean sopivuuden ja merkittävyyden sekä Kalliolan omaan strategiaan ja toimintaan että laajemmin kulttuurin saavutettavuuden kannalta. Jätimme yhteisen hakemuksen Uudenmaan liittoon.

Uudenmaan liiton tuki ja selvityshankkeen merkitys

Uudenmaan liitto ymmärsi hankkeen tarpeen ja myönsi meille rahoituksen Digitaalinen Hyvinvoinnin talo -selvityshankkeeseen. Hankkeen myötä lähdimme keräämään haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten, heitä auttavien tahojen sekä luovien alojen toimijoiden näkemyksiä siitä, mihin tarpeisiin Digitaalinen Hyvinvoinnin talo voisi vastata.

Kokeilutilan rakentaminen ja oppiminen

Kerätyn aineiston pohjalta suunnittelimme ja rakensimme kokeilutilan. Opimme, että prosesseja tuli yksinkertaistaa ja automatisoida. Järjestimme testauksia ja keräsimme jälleen palautetta. Opimme, millaisia sisältöjä ihmiset kaipasivat, miten 3D-virtuaalitilassa voi toimia, miten vuorovaikutusta voidaan vahvistaa ja miten tila tulisi teknisesti rakentaa.

Laajentuvan talon tarve

Selvityksemme osoitti, että laajentuvalle talolle oli monia tarpeita. Digitaalista saavutettavuutta parantamalla voitiin mahdollistaa useampien ihmisten osallistuminen kulttuuritoimintaan, varmistaa kulttuurin saavutettavuus ja tuottaa kulttuurihyvinvointia. Ympäristö, jossa voi helposti löytää yllättäviä asioita, joita ei osaisi etsiäkään, kannustaa ihmisiä osallistumaan kulttuuriaktiviteetteihin.

Missä mennään nyt?

Nimeksi IloNovi

Halusimme antaa talollemme uuden nimen työnimen sijaan. Haluamme tuottaa iloa lukuisille ihmisille ja uudella tavalla, siksi nimi on IloNovi. Se on vuorovaikutteinen 3D-virtuaalitalo, jossa voi osallistua kulttuuritapahtumiin internetin välityksellä missä ikinä onkaan.

IloNovi on enemmän kuin virtuaalitalo

IloNovi on itse asiassa paljon enemmän kuin pelkkä virtuaalitalo; se on ikkuna tulevaisuuden digitaaliseen todellisuuteen. IloNovissa kasvokkainen vuorovaikutus, vapaasti liikkuminen, sisältöjen jakaminen, uusien löytöjen tekeminen ja yllättävät kokemukset muodostavat yhteen kudotun kokonaisuuden, joka herättää aitoa läheisyyden tunnetta. Vaikka toiminta tapahtuu digitaalisessa maailmassa, se kytkeytyy syvällisesti tulevaan metaversumiin, joka yhdistää virtuaalisen ja fyysisen maailman ennennäkemättömällä tavalla. IloNovi ei ainoastaan valmista käyttäjiään tähän uuteen todellisuuteen, vaan myös mahdollistaa heidän aktiivisen osallistumisensa sen muovaamiseen.

IloNovin monipuoliset tilat ja mahdollisuudet

Tarjoamme helposti saavutettavan alustan monenlaisten kulttuurin ja taiteen elämysten, kohtaamisten, yhteisöllisyyden, työn, työyhteisöjen, oppimisen ja osaamisen kehittämisen tueksi. Tätä varten rakennamme erilaisia tiloja: Atrium, Galleria Luovio, Sammal, Novellia, Resona, Kotolo, Vivola ja Lumina. Tiloja voi vuokrata maksuttomien tai maksullisten tapahtumien järjestämiseen laajalle yleisölle tai rajatulle ryhmälle. Tarjoamme myös mahdollisuuden toimijoille oman tilan rakentamiseen omalla ilmeellä ja tunnelmalla.

IloNovin avajaisia kohti – haluatko mukaan?

Kutsumme myös taiteilijoita, kulttuuri- ja sotelan toimijoita mukaan IloNovin kehittämiseen ja löytämään uusia mahdollisuuksia ja kumppanuuksia.

IloNovi avautuu maaliskuussa 2024. Avajaisia varten valmistelemme taidenäyttelyä, joka tuotetaan yhteisöllisenä prosessina.

IloNovi – uuden sukupolven virtuaalinen kulttuuriympäristö

IloNovin tulevaisuudennäkymät ovat sekä kunnianhimoiset että innostavat.

IloNovi keskittyy aktiivisesti taide- ja kulttuurikokemusten yhdenvertaisen saatavuuden edistämiseen. Tämä tarkoittaa, että parannamme jatkuvasti IloNovin saavutettavuutta ja käyttäjäkokemusta, sekä tarjoamme sisällöntarjoajille tukea digitaitojen kehittämiseen.

Tavoitteenamme on luoda dynaaminen ja elinvoimainen ekosysteemi, jossa digitaalinen sisältö, käyttäjien vuorovaikutus, palvelu- ja sisällöntuottajat sekä teknologiset ratkaisut muodostavat synergiassa toimivan kokonaisuuden, joka tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia osallistua, oppia ja luoda.

Visiomme ei ole vain luoda hetkellisiä elämyksiä, vaan rakentaa kestävä kulttuuriekosysteemi, joka palvelee myös tulevaisuuden sukupolvia.

Sinä ja IloNovi

Haluatko olla osa IloNovin tarinaa? Ota yhteyttä, jos haluat hyötyä palveluistamme, tarvitset näkyvyyttä omille palveluillesi tai teoksillesi, tai haluat vuokrata virtuaalitilaa. Liity nyt ilonovilaisiin!